انجمن healthcareonline
موتورخانه ی هوشمند - نسخه قابل چاپ

+- انجمن healthcareonline (http://healthcareonline.ir)
+-- انجمن: حوزه خدمات (http://healthcareonline.ir/forumdisplay.php?fid=49)
+--- انجمن: خدمات ساختمان (http://healthcareonline.ir/forumdisplay.php?fid=19)
+--- موضوع: موتورخانه ی هوشمند (/showthread.php?tid=51)موتورخانه ی هوشمند - Hooshmandsazan96 - 01-05-2018

موتورخانه ی هوشمند

  • امکان مشاهده جزئیات از عملکرد و یا خرابی هر یک از سیستم های موجود در موتورخانه

  • امکان تنظیم لحظه ای شرایط محیطی بصورت دستی از روی نرم افزار یا اعمال سناریوهای از پیش تعریف شده

  • امکان اعمال تنظیمات اتوماتیک فصلی برای هر تجهیز (هواساز، منبع کویل، بویلر، چیلر، پمپ و...)

  • امکان نظارت گرافیکی بر عملکرد لحظه ای کلیه تجهیزات و سیستم های موجود در موتورخانه